Чому охолоджуюча рідина настільки важлива? - FORD-URAL.RU

Чому охолоджуюча рідина настільки важлива?

ОХОЛОДЖУВАЛЬНІ РІДИНИ

Для забезпечення нормальної роботи двигуна його необхідно охолоджувати. Під час роботи деталі двигуна (камера згоряння, циліндри, поршні, клапани та ін. ) нагріваються, що призводить до підсиленого нагаро- і лакоутворення, підвищеного зношування деталей, перевитрат палива та оливи, забруднення довкілля. Для нормальної роботи двигуна температура його деталей повинна підтримуватись на визначеному рівні.

Перегрівання двигуна призводить до погіршення роботи оливної системи, заїдання та заклинювання перегрітих деталей, зниження міцності конструкційних матеріалів, пригоряння поршневих кілець, прогоряння поршня і його розтріскування, передчасного запалювання робочої суміші в бензинових двигунах, порушення процесу згоряння та ін.

Надмірне охолодження двигуна також небажане, бо зменшується потужність двигуна, погіршується випаровування палива, що призводить до неповного його згоряння, збільшуються втрати потужності на тертя за рахунок підвищення в’язкості оливи, інтенсифікуються корозійні процеси. Підвищення швидкості корозійного зношування при зниженні температури охолоджувальної рідини зумовлене збільшенням кількості кислот, які утворюються з продуктів згоряння палив. Найбільшій корозії піддаються двигуни, які працюють на знижених теплових режимах, а також двигуни, що працюють на змінних режимах роботи, тобто у яких превалює «рідинна» корозія.

Зниження температури охолоджувальної рідини до 45 °С і нижче зумовлює перевитрати палива на 8-10%, при цьому погіршується сумішоутворення, зменшуються економічність і моторесурс двигуна, підвищується забруднення навколишнього середовища.

Таким чином, тепловий режим двигуна має дуже великий вплив на його моторесурс та економічність. Охолодження двигуна повинно бути обмежене температурними межами, за яких створюються найкращі умови для здійснення робочого процесу.

Система охолодження, залежно від швидкохідності, потужності двигуна, особливостей його конструкції відводить 15-35% теплоти, що утворюється при згорянні палива. В бензинових та газових двигунах частка теплоти, що відводиться при охолодженні, більша порівняно з дизельними двигунами.

Система охолодження може бути повітряною і рідинною. У повітряній системі охолодження відведення теплоти від стінок камери згоряння і циліндрів здійснюється зустрічним потоком повітря чи примусовим обдуванням за допомогою вентиляційних обладнань. Ступінь охолодження двигуна залежить від сезонності, швидкості руху, умов експлуатації, майстерності водія, технічного стану двигуна та інших факторів.

В рідинній системі охолодження, яка більш розповсюджена порівняно з повітряною, температурний стан двигуна, його деталей підтримується на необхідному рівні шляхом примусової циркуляції рідини. При рідинній системі охолодження покращується наповнення циліндрів, зменшується шумність при роботі двигуна. Оскільки температура системи охолодження тісно пов’язана з корозійними процесами та іншими видами зношування двигуна, всі засоби швидкого пуску і розігрівання двигуна після його пуску, підтримання необхідного рівня температури зменшують зношування. Так, температура стінок циліндрів нижче за 66 °С сприяє значному корозійному зношуванню стінок циліндрів і кілець внаслідок інтенсивної конден­сації вологи із відпрацьованих газів, утворення кислот (вугільної, сірчаної, сірчистої, азотної, азотистої) та деяких інших корозійних сполук.

Надійна робота системи охолодження залежить від правильного вибору і якості охолоджувальної рідини. Охолоджувальні рідини повинні відповідати таким вимогам: мати низьку температуру замерзання (застигання), високу температуру кипіння, високу теплоємність та теплопровідність; не утворювати накипу та інших відкладень в системі охолодження; не впливати на гумові та пластмасові вироби і не спричинювати корозії металів; мати високу температуру спалаху та самозапалювання для безпеки експлуатації та високі антипінні властивості; не бути токсичними і при експлуатації не утворювати сполук високої токсичності; забезпечувати малі витрати палив і олив; бути дешевими і мати достатню сировинну базу. Однак жодна з охолоджувальних рідин, що використовується, не відповідає всім вимогам.

Як охолоджувальні рідини можуть використовуватись вода, водяні розчини одно-, двох- та трьохатомних спиртів, гас, дизельне паливо та ін.

Паливо може використовуватись як охолоджувальний агент при великих теплонавантаженнях агрегатів, наявності оливних радіаторів системи приводів тощо. При цьому паливо повинно мати: температуру початку кипіння вищу за можливу температуру нагрівання його на виході з теплообмінника; високу термічну і хімічну стабільність, не утворювати відкладень; високу теплоємність і теплопровідність. Теплоємність вуглеводневих палив приблизно вдвічі менше теплоємності води, з підвищенням температури вона збільшується. Теплоємність палив залежить від хімічного складу: високу мають н. парафінові вуглеводні, найменшу-ароматичні, тобто при збільшенні співвідношення С: Н (ваг. ) вона зменшується. Теплопровідність вуглеводневих палив залежить від хімічного складу. З підвищенням температури теплопровідність зменшується.

Вода як охолоджувальна рідина має переваги перед рештою рідин за такими показниками якості, як висока теплоємність, що дорівнює 4,19 Дж/(кг • °С), і теплопровідність, мале значення в’язкості (1 мм 2 /с), екологічна та пожежна безпека. Вода доступна і має достатню сировинну базу. Але вона має великі недоліки, основними з яких є низька температура кипіння, висока температура застигання і здатність утворювати накип та відкладення в системі. Вода кипить при температурі 100 °С, якщо тиск становить 0,1 МПа. Підтримувати робочу температуру води в межах 80. 90 °С в системі охолодження двигуна в різні пори року та різних регіонах важко через зміну умов експлуатації техніки, а також залежно від її технічного стану та інших факторів.

Вода замерзає при температурі 0 °С і нижче, збільшуючись при цьому в об’ємі на 10%, що може бути причиною розриву головок блоків циліндрів, блоків і радіаторів, оскільки при розширенні лід тисне на стінки системи з силою приблизно 24,6 МПа.

Вода має корозійні властивості за рахунок розчинених у ній газів і деяких солей. Високу корозійність має кисень, вуглекислий газ і сірководень. Розчинені солі, що містяться у воді, утворюють в системі накип та відкладення. Накип в системі охолодження пов’язаний з випадінням із розчину солей кальцію та магнію, наявність яких характеризується жорсткістю води. Накип — це щільні міцні відкладення, які утворюються на гарячих стінках сорочки системи охолодження. Відкладення (або шлам) — мулисті утворення мінерального або органічного походження, поступово коагулюються і осідають в застійних зонах системи охолодження. Накип і шлам зменшують переріз каналів і, маючи низьку теплопровідність, різко зменшують відведення теплоти від деталей, що охолоджуються. Це призводить до перегрівання двигуна, погіршення змащування деталей, підвищення їх зношування, перевитрат палива та оливи, підвищення токсичності відпрацьованих газів.

Систему охолодження, в якій застосовується вода як охолоджувальна рідина, слід періодично очищати від накипу. Очищення системи можна проводити під час роботи техніки. Для цього в систему охолодження заливають суміш трилону технічного з водою з розрахунку 20 г трилону на 1 дм 3 води. Очищення системи охолодження проводять протягом 4-5 днів з урахуванням, що двигун працює щодня 6-7 годин. Кожного дня готують новий розчин, відпрацьований зливають і заливають свіжий.

Для сучасної техніки широкого розповсюдження набули всесезонні низькозастигаючі рідини — антифризи, якими можуть бути суміші води із спиртами одноатомними (наприклад, етанолу чи метанолу), двохатомними (етиленгліколю, пропиленгліколю), трьохатомним спиртом (гліцерином) в суміші з одноатомними спиртами.

При виборі спиртів для приготування антифризу слід звертати увагу на температуру кипіння, спалаху спирту та застигання водяних розчинів цих спиртів, визначаючи економічну доцільність їх використання. Деякі показники якості спиртів та їх водяних розчинів наведені в табл. 65, 66.

Таблиця 65. Температури кипіння та спалаху спиртів

Спирт Температура, °С
кипіння спалаху
Метиловий 64,7 9,5
Етиловий 78,5
Ізопропиловий 82,5
Етиленгліколь 197,4
Пропиленгліколь 188,2 97,2
Гліцерин 290,0

Водяні розчини етанолу, метанолу та ізопропанолу придатні для використання тільки в районах з дуже холодним кліматом, тому що спирти мають низькі температури кипіння і спалаху. До того ж ізопропиловий спирт дорогий порівняно з вартістю метанолу та етанолу. При використанні різних водяних розчинів спиртів необхідно враховувати їх підвищену корозійність, дефіцитність, наприклад, гліцерину.

Найбільшого розповсюдження набули етиленгліколеві антифризи, а також суміші етилен- та пропіленгліколю. Гліколі, зокрема етиленгліколь і пропиленгліколь, які є основними компонентами антифризів для сучасних двигунів, мають теплоємність меншу в порівнянні з теплоємністю води. Етиленгліколь — масляниста рідина, солодка на смак, з густиною 1114 кг/м3 при температурі 20 °С, температурою кипіння 197,4 °С, сильна харчова отрута. Етиленгліколь корозійний, ще більшу корозію спричинюють продукти його окислення, що утворюються при використанні антифризу в системі охолодження двигуна. Температура замерзання етиленгліколю становить мінус 11,5 °С, а суміші його з водою мають температуру замерзання до мінус 70 °С, залежно від вмісту етиленгліколю (табл. 67).

Таблиця 66. Температури застигання водяних розчинів спиртів

Щоб запобігти корозії етиленгліколевими антифризами (як і іншими спиртовими антифризами), до їх складу вводять антикорозійні присадки, для подолання піноутворення — антипінні присадки, вводять деякі інші присадки. Етиленгліколеві антифризи мають великий коефіцієнт розширення (8-10% об. ) при нагріванні до робочих температур.

При замерзанні етиленгліколеві антифризи утворюють кашоподібну масу, об’єм якої збільшується дуже незначно (близько 0,25%), тому не існує небезпеки «розморожування» двигуна. Етиленгліколеві антифризи мають дуже велику проникливість, спричинюють незначне розм’якшення гуми.

Концентровані антифризи (гліколь + пакет присадок) використовувати не можна, їх треба попередньо розбавити дистильованою водою. При розбавленні концентрованого антифризу дистильованою водою у співвідношенні 1:1 температура застигання цього розчину становить близько мінус 32-35°С. Для одержання антифризу з температурою застигання близькою до мінус 20 °С змішують 1 об’єм концентрату з 2 об’ємами дистильованої води.

Система охолодження двигуна розрахована на використання певної охолоджувальної рідини (антифризу чи води). Довільна заміна антифризу на воду в

Таблиця 67. Залежність густини та температури замерзання сумішей технічного етиленгліколю і води від вмісту етиленгліколю

Вміст етиленгліколю, % % Густина при 20 °С, кг/м 3 Температура замерзання, °С Вміст етиленгліколю, % % Густина при 20 °С, кг/м 3 Температура замерзання, °С
36,4 1050,6 -20 65,3 1085,5 -65
40,4 1056,0 -24 66,3 1086,6 -68
45,6 1062,7 -30 69,6 1090,0 -64
52,6 1071,3 -40 75,8 1096,0 -54
55,6 1075,3 -46 78,4 1098,3 -50
58,0 1078,0 -50 81,2 1100,7 -46
61,2 1081,3 -56 85,4 1104,3 -40
63,1 1083,3 -60 88,4 1106,6 -36
Читайте также  Особенности порошковой технологии окрашивания дисков :: сt-service.kiev.ua

системі охолодження супроводжується негативними явищами, такими як підвищене зношування двигуна внаслідок невідповідності теплового режиму, збільшення токсичності відпрацьованих газів, відмова водяного насоса (для втулки помпи водяного насоса антифриз є ще й мастильним матеріалом, властивостей яких не має вода), інтенсифікація корозійних процесів.

При експлуатації етиленгліколь (чи інші спирти) окислюється, спрацьовуються присадки, тому антифриз необхідно міняти. Передчасна поява каламуті, втрата прозорості антифризу свідчить про необхідність негайної його заміни, якщо навіть антифриз не пройшов певних кілометрів чи терміну використання. При зменшенні рівня антифризу (якщо антифриз із системи охолодження не витікає) до нього слід додавати дистильовану воду, оскільки вона випаровується в першу чергу.

Змішувати антифризи, виготовлені різними фірмами, не рекомендується, бо вони можуть утворити суміш, непридатну до подальшого використання внаслідок несумісності присадок. Різні фірми використовують майже однакові за призначенням присадки до антифризу, але вони мають різний хімічний склад. При змішуванні антифризів різних фірм присадки можуть взаємодіяти між собою.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Чому охолоджуюча рідина в автомобілі дуже важлива

Охолоджуюча рідина – важливий елемент системи охолодження автомобіля

Існує ряд рідин в автомобілі, де охолоджуюча рідина для двигуна відіграє істотну і не останню роль, щоб ваша машина працювала без перебоїв і постійно була справна. На жаль багато автолюбителів приділяють антифризу недостатньої уваги, що в результаті рано чи пізно призводить до серйозних проблем в двигуні. Тому кожному власнику авто слід періодично відслідковувати рівень охолоджуючої рідини і в разі необхідності підливати її. А також важливо старий антифриз міняти на новий. Тільки так ви зможете контролювати працездатність системи охолодження і запобігати починаються проблеми з двигуном.

Частота перевірок рівня охолоджуючої рідини завжди залежить від типу транспортного засобу, а також від віку автомобіля і від його загального технічного стану.

Кожен автолюбитель повинен зрозуміти одне, що зневажена вами регулярна перевірка рівня охолоджуючої рідини в двигуні, може призвести до виникнення проблем з силовим агрегатом. Ви повинні пам’ятати, що охолоджуюча рідина у своєму принципі дає життя двигуну, і від її рівня, а разом з тим і від її хімічних властивостей залежить головне, як довго прослужить мотор в вашому автомобілі.

Чому охолодження двигуна так важливо?

Охолоджуюча рідина двигуна являє собою рідку суміш води і антифризу, яка заливається в систему охолодження. Завдяки цій рідині запобігає перегрів двигуна в жарку погоду. У тому числі завдяки властивостям антифризу, який не замерзає при екстремальних негативних температурах на вулиці.

Зазвичай антифриз продається в концентрованому вигляді, який, перш ніж залити в систему охолодження автомобіля змішують з водою, в пропорції 50 / 50. Але ця концентрація води і антифризу може бути змінена в залежності від умов експлуатації автомобіля. Наприклад, в північних регіонах, де в зимовий час спостерігаються низькі негативні екстремальні температури, співвідношення води до антифризу може бути зменшено. Антифриз може бути залитий в концентрованому вигляді. Все залежить від того при якій температурі повітря ви збираєтеся використовувати свою машину. Пам’ятайте, що чим більше ви додаєте антифризу, тим більше робите точку замерзання рідини.

У тому числі ви також на оборот зможете зменшити пропорцію антифризу додавши в систему охолодження більшу кількість води. Цим звичайно, ви зменшуєте межа точки замерзання рідини, що охолоджує, але з іншого боку, збільшуєте межі температури кипіння. Наприклад, таким чином ви зможете уникнути закипання теплоносія при експлуатації машини в жаркому кліматі.

Так що, як ви самі бачите, антифриз залитий в систему охолодження повинен володіти не тільки хорошими властивостями в жарку погоду, але і витримувати сильні морози. А в якій концентрації змішувати антифриз з водою буде залежати від того, в якому регіоні ви проживаєте.

Чому не можна ігнорувати обслуговування системи охолодження

Ні що не вічне в нашому житті. В тому числі і антифриз, який з часом може випаровуватися з системи і може втрачати з часом свої хімічні властивості. Природно, у зв’язку з втратою фізичних і хімічних властивостей антифриз перестає справлятися зі своїм завданням і двигун вашої машини перестає охолоджуватися, як йому личить. Це може призвести до катастрофічних наслідків в двигуні. Причому багато наслідки можуть бути незворотними.

Ось чому так важливо не тільки регулярно перевіряти рівень охолоджуючої рідини, але і своєчасно періодично міняти рідину на нову.

Що відбувається з антифризом з часом? Як ми вже сказали, з плином часу при експлуатації машини охолоджуюча рідина починає втрачати свої властивості. Наприклад, в антифризі може з’явитися більший вміст води, що призведе до зайвої вологості в системі охолодження. На жаль вода порівняно з антифризом має нижчу точку кипіння і в підсумку антифриз, в якому з часом збільшилася кількість води, може почати закипати раніше покладеного часу. У результаті цього в системі охолодження може утворюватися пар, який може перегрівати металеві компоненти двигуна.

А що, якщо заливати концентровану охолоджуючу рідину? У цьому випадку звичайно рідина прослужить в системі охолодження довше, так як в концентраті вміст води буде мінімальним і для того, щоб антифриз втратив свої властивості знадобиться більше часу. Але все-таки рано чи пізно вам доведеться замінити і сам концентрат на ту ж нову рідину, щоб забезпечити своїй машині нормальне охолодження.

В останні роки на ринку і це правда з’явився новий тип антифризів, які не містять воду та мають більшу температуру точки кипіння, що дозволяє їм витримувати екстремальні морози. Такі антифризи, як правило, значно дорожче традиційних водних аналогів. Найчастіше подібні охолоджуючі рідини випускають самі автовиробники під власним брендом і не рідко використовують їх у своїх технічних центрах при планових ТО.

Наприклад, для порівняння: більшість этиленгликолевых антифризів закипають при температурі 106 градусів за Цельсієм. Безводні ж, більш дорогі антифризи закипають найчастіше при температурі 190 градусів за Цельсієм.

Відповідно, при такій високій температурі точки кипіння ймовірність того, що рідина закипить у вашій машині, дорівнює практично нулю.

Але крім всього цього, при такій точці кипіння безводний антифриз фактично зводить нанівець ймовірність утворення пари всередині самої системи охолодження, що дозволяє бути впевненим, навіть по закінченню часу двигун вашої машини не буде відчувати екстремальних температур.

І ще, завдяки відсутності води безводні антифризи запобігають корозії в системі охолодження. Адже саме корозія є головним винуватцем ушкодження радіатора охолодження та інших металевих деталей в системі охолодження.

Причому зупинити корозію при використанні водних антифризів практично неможливо, навіть якщо регулярно проводити очищення системи охолодження. Самі розумієте, де вода – там іржа.

Як часто потрібно міняти антифриз

Кожен власник автомобіля повинен обов’язково знати графік планової заміни охолоджуючої рідини. Якщо ви недавно купили старий автомобіль і навіть якщо ви знаєте дату останньої заміни антифризу про яку вам сказав сам продавець авто, то радимо вам після покупки автомобіля відразу замінити рідину на нову, записавши для себе нову дату заміни. Адже самі повинні розуміти, що перевірити точно змінювався антифриз в машині, ви не зможете. Таким чином, краще самому замінити рідину на нову і спати спокійно (якщо звичайно продавець авто не ваш близький друг, якому ви повністю довіряєте).

Багатьох власників автомобілів завжди цікавить одне суттєве питання, який пов’язаний з системою охолодження: “Як часто потрібно міняти антифриз?”.

Однозначно і однобоко на нього відповісти не можна, навіть, якщо в інструкції з експлуатації автомобіля автовиробник вказав терміни або кілометраж по планової заміни антифризу. Насправді ми не рекомендуємо повністю прислухатися до рекомендацій автовиробника. Справа в тому, що в списку регламентних робіт, які, як правило міститися в сервісній книжці для автомобіля, терміни і кілометраж за плановим ТО вказані в усереднених значеннях.

Але насправді ці терміни можуть як збільшуватися, так і вміщатися. Все залежить від умов експлуатації машини. Наприклад, у спекотне літо 2010 року, коли Московський регіон накрила африканська спека +42 градуси, всі автомобілі випробували на собі екстремальні навантаження. І ви самі розумієте, що якщо тим влітку машина їздила багато, то антифриз в систему охолодження значно втратив свої властивості. Саме тому досвідчені автомобілісти після закінчення спеки 2010 року зволіли замінити стару охолоджуючу рідину на нову.

Так що регулярність заміни антифризу в першу чергу залежить від того, як багато їздить автомобіль і в яких погодних умовах він знаходиться.

На щастя автомобілістів сучасні антифризи помітно відрізняються від охолоджуючих рідин, які випускалися на початку 2000-х років. Наприклад, на початку 2000-х років багато автомобільні компанії рекомендували міняти антифриз кожні 40 000 – 45 000 км пробігу. Сьогодні ж нерідко можна помітити від виробників, коли антифриз рекомендується міняти кожні 160 000 км. Особливо, що стосується безводних охолоджуючих рідин, які вже не потрібно змішувати з водою.

А коли ж тоді міняти антифриз, якщо пробіг автомобіля невеликий? Це ще один поширений питання, яке часто задають недосвідчені автолюбителі.

Природно, щоб відповісти на це питання треба спочатку звернутися до керівництва з експлуатації автомобіля, до переліку регламентних робіт, які зазвичай вказуються в сервісній книжці. Але, якщо там і у вас така інформація відсутня, то тоді міняйте рідина кожні 2 або 3 роки.

Правда варто звернути свою увагу на наступне, не всі автовиробники вказую великі терміни використання антифризу в своїх автомобілях. Наприклад, деякі автофірми випускають певні марки машин (особливо преміальні), найчастіше рекомендують автовледельцам міняти антифриз кожні 30 000 км пробігу.

Читайте также  Замена ремня грм рено меган

Якої можна заливати антифриз у свій автомобіль

При виборі охолоджуючої рідини власники автомобілів повинні звернути увагу на керівництво по експлуатації машини, де, зазвичай автовиробник вказує дозволений тип охолоджуючої рідини.

Також, при покупці антифризу ви повинні уважно прочитати на самій ємності купується вами рідини, що там вказано, де, як правило виробник вказує різні допуски використання її у часі.

В тому числі всі антифризи розрізняються і за кольорами, які не можна змішувати. До прикладу. Якщо у вашій машині залитий зелений антифриз, то ви не повинні доливати в систему охолодження рідина іншого кольору. Якщо ж ви хочете замінити тип використовуваного вами у двигуні антифризу, то після зливу старої рідини двигуна, обов’язково проведіть промивання системи. Потім вже можете залити новий антифриз.

Яку охолоджуючу рідину варто заливати в свій двигун? Уникаємо неприємностей

Дуже часто водії цікавляться, яку охолоджуючу рідину варто заливати. Адже від правильного вибору залежить здоров’я движка. Перегрів чреватий різними неприємними наслідками. Найчастіше відбувається деформація головки блоку циліндрів. Відновити її не завжди можливо. Тому ніколи не допускайте закипання мотора. Якщо все-таки це сталося, то ваше завдання охолодити двигун як можна швидше. При цьому, головна помилка – долив свіжої (холодної) рідини.

Зіткнення гарячих деталей двигуна з більш холодною рідиною призведе до утворення тріщин в блоці циліндра. Це означає заміну основної частини силового агрегату. Тому завжди стежте за станом системи охолодження. Важливо при будь-яких ознаках поломки своєчасно усувати її. Також стежте за рівнем ОЖ (охолоджуючої рідини).

Яку охолоджуючу рідину варто заливати в свій двигун? Щоб відповісти на це питання, слід знати, які види ОЖ зустрічаються. Їх основні властивості та характеристики. Зазвичай рекомендують не змішувати різні рідини. Це призводить до зниження експлуатаційних якостей. Тому, бажано визначити тип, використовуваної у вас рідини. В крайньому випадку, просто промити двигун при заміні. Потрібно відзначити, що практично всі типи антифризів виготовляються з суміші з етиленгліколю з водою, відмінності в присадок, використовуваних для конкретного типу рідини.

Найчастіше зустрічаються наступні різновиди ОЖ:

 • Традиційні. До таким відносять всім відомий «тосол». Для цього виду антифризу використовують присадки, що містять бораты, нітриди, силікати, аміни, фосфати. Особливо цінна вміст рідини силікатів, вони забезпечують утворення антикорозійного плівки на деталях. На жаль, сучасні рідини мають мало спільного з радянським тосолом. Як правило, це дешева, а відповідно низькоякісна рідина. Термін служби не завжди досягає 1 року;
 • Гібридні рідини. Основними присадками є речовини з основою з карбонових кислот. Найчастіше такі антифризи не містять у своєму складі боратів і силікатів. Заливати таку ОЖ після тосола можна без додаткових перевірок. Розрахунковий термін служби близько 2 років. Часто такий вид антифризу позначають — G11;
 • Карбоксилатні. Ці антифризи маю в своєму складі тільки присадки на основі карбонових і силікатних кислот. Термін їх служби може досягати 3 років, маркуються вони як G12 або G12 . Головною особливістю є виборча здатність утворювати плівку тільки в місці виникнення корозії. Це покращує охолоджуючі властивості рідини. Можна змішувати з іншими типами ОР, але при цьому помітно знижується термін служби (докладніше читайте статтю «У чому різниця між антифризами G11 і G12»).

  Це основні види антифризів. Існує ще й лобридная рідина. Вона зазвичай заливається в систему на конвеєрі. При цьому термін служби не обмежений. Ця ОЖ вкрай чутлива до домішок. Будь-який контакт з іншими типами антифризів різко знижує термін служби. При цьому лобридная ОЖ досить дорога, що робить її використання не дуже розумним.

  Вибирати охолоджуючу рідину бажано у відповідності з рекомендаціями виробника. При покупці машини з рук, обов’язково уточніть, що залито в радіатор. Якщо ви невпевнені в типі рідини, використовуваної в машині, при заміні обов’язково промийте систему. Це вбереже вас від неприємних сюрпризів.

  Заміна. Цю процедуру слід починати зі зливу старої рідини. Процес цей може відрізнятися на деяких автомобілях. Якщо встановлений захист двигуна, то варто її зняти. Зливається ОЖ через спеціальний отвір в радіаторі. Іноді зустрічаються варіанти, коли потрібно додатково зливати антифриз з двигуна. Для цього там є пробка, яку викручують.

  Також існують альтернативні способи для зливу ОЖ. Наприклад, на Вазівської класики злити антифриз можна знявши нижній патрубок. В такому випадку можна обійтися без зняття захисту.

  Якщо ви міняєте рідина на нову, що відноситься до іншого типу, тоді найкраще промити систему. Для цього можна використовувати антінакіпін або лимонну кислоту. Також підійде спеціальний засіб для очищення радіатора (продається в магазинах). Для очищення слід залити в радіатор дистильовану воду. Після чого в розширювач додається необхідна кількість засобу, і мотор заводять. Дають йому попрацювати деякий час, зазвичай цей показник вказується на упаковці з очисником. Після зливають воду і заливають антифриз. Врахуйте, що в системі завжди залишається близько літри рідини.

  Тому ОЖ придатна до використання при температурах до – 40°C може замерзнути вже при – 35°C. Якщо вас це влаштує, то можете спокійно їздити. В іншому випадку через добу злийте антифриз і залийте свіже. Це зменшить кількість води. Після кількох таких процедур у вас виявиться чистий ОЖ.

  Статті по темі:

 • «Як прочистити систему охолодження двигуна»;
 • «Пропорції промивання системи охолодження лимонною кислотою».
  Висновок. Система охолодження дуже важлива. Будь-яка несправність в ній може призводити до серйозних поломок. Для уникнення зайвих проблем потрібно знати, яку охолоджуючу рідину варто заливати в мотор. Це дозволяє при заміні ОЖ не допустити помилку, що може привести до додаткових проблем.

  Як правильно доливати охолоджуючу рідину

  Правила доливання охолоджуючої рідини повинен знати кожен автомобіліст. Це питання виникає при спробах усунення проблем пов’язаних зі зменшенням рівня охолоджуючої рідини. При недостатній кількості рідини існує ризик, що двигун буде погано охолоджуватися і, відповідно, може перегрітися, що може привести до серйозних пошкоджень деталей двигуна. Доливати антифриз можна, але робити це потрібно правильно, розбираючись в питаннях, що стосуються типу охолоджуючої рідини і послідовності виконання самої процедури. У цій статті ми поговоримо саме про те, як правильно доливати охолоджуючу рідину.
  Антифриз – спеціальна рідина, яка має здатність відводити тепло і тим самим охолоджує нагрітий двигун, а завдяки низькій температурі замерзання цей процес відбувається ефективно в широкому діапазоні температур. Це можливо завдяки оптимальному співвідношенню води і спирту в складі антифризу. У свою чергу пакет присадок дозволяє захистити деталі автомобіля від корозії, завдяки застосуванню інгібіторів корозії.

  Вибір антифризу для заміни

  Найчастіше, коли відбувається витік антифризу, здається, що досить просто купити охолоджуючу рідину ідентичну тій, яка залита в автомобіль, і долити її в систему для подальшого використання. Однак це не зовсім вірне рішення. Ваші дії повинні залежати від конкретної ситуації.

  Перш, ніж долити антифриз необхідно з’ясувати дві причини, від яких і буде залежати правильність усунення проблеми. Якщо Ви впевнені, що стався витік, тоді можна долити антифриз, рекомендований в керівництві по експлуатації автомобіля. У разі википання охолоджуючої рідини, доливайте в систему тільки дистильовану воду.

  В ідеалі при необхідності доливання охолоджуючої рідини можна використовувати лише ту рідину, що рекомендована виробником вашого автомобіля або ту, яка була залита раніше. Справа в тому, що недотримання цієї рекомендації може спровокувати несправність охолоджучої системи. Якщо необхідно долити більше 30% від загального об’єму або Ви не знаєте, який саме антифриз залитий в двигун Вашої машини, то краще повністю залити нову рідину.

  Антифризи відрізняються складом, а не кольором, як помилково багато хто вважає. Відповідно, змішувати можна карбоксилатні антифризи з карбоксилатними і за аналогією гібридні з гібридними, але категорично заборонено змішувати охолоджуючі рідини різних типів. Сьогодні у продажу представлені повністю готові до заливання антифризи, а також концентрати. Звертайте на це особливу увагу, оскільки концентрат можна використовувати в нерозведеному стані відповідно до інструкції на упаковці.

  Витік антифризу і способи ефективного усунення
  Чи можна доливати воду в антифриз

  У разі википання охолоджуючої рідини, доливайте в систему тільки дистильовану воду. Однак є пару важливих моментів:
  1. Вода повинна бути дистильованою. Справа в тому, що, доливаючи неочищену воду, наявні в рідині компоненти можуть засмітити систему охолодження автомобіля або вступити в хімічну реакцію з наявними в антифризі присадками і добавками.
  2. Доливати можна не більше 200 мл води, інакше вона може сильно розбавити охолоджуючу рідину, і відповідно та втратить свої властивості.
  3. Кількість, співвідношення і хімічна природа присадок повинні бути збалансовані таким чином, щоб забезпечити максимальний антикорозійний захист, надійну циркуляцію теплоносія в системі охолодження, інертність рідини до неметалевих деталей системи охолодження, відсутність надмірного піноутворення. Якщо баланс порушується, тоді змінюється об’ємне співвідношення присадок. У разі змішування різних присадок значно погіршуються експлуатаційні показники охолоджуючої рідини, аж до випадання осаду. Вода ж пропорційно зменшує об’ємну кількість, але при цьому співвідношення присадок залишається колишнім.
  4. Випаровування антифризу влітку ще й пов’язано з тим, що охолоджуюча рідина містить воду.

  Коли доливати антифриз

  Доливати антифриз необхідно в таких випадках:

  • Зниження рівня антифризу в системі відбулось в результаті витоку з корпусу розширювального бачка, радіатора, патрубків, з’єднань і так далі. На розширювальному бачку автомобіля завжди є позначки, що позначають рівень рідини. Якщо рівень впав нижче позначки, що вказує мінімальний рівень, то необхідно виконати доливання антифризу.
  • Закінчення терміну експлуатації антифризу. Також деякі сучасні автомобілі мають спеціальний значок на панелі приладів, що сигналізує про необхідність заміни рідини.
  • Спрацьовує запобіжно-пусковий клапан на розширювальному бачку, що свідчить про те, що антифриз вже не виконує свої функції.
  Читайте также  Какая панель приборов подходит на москвич412

  Охолоджуюча рідина для авто: циркуляція і заміна

  Багато автолюбителів знають конструкцію свого автомобіля, принцип роботи двигуна внутрішнього згоряння. Також багато обізнані, для чого використовується охолоджуюча рідина для авто. Однак не кожен з них знає, як саме циркулює вона по системі. Давайте розглянемо схеми і процес циркуляції в системах охолодження різних автомобілів.

  Принципова схема циркуляції ОЖ

  Поки мотор холодний, а ОЖ ще не гаряча, вона за допомогою насоса закачується в сорочку охолодження. Проходячи по циліндрах, рідина нагрівається. Далі тосол повертається назад до насоса. І так він буде циркулювати до тих пір, поки не прогріється до певної температури. Таке коло руху охолоджуючої рідини автолюбителі називають малим.

  У тому момент, коли антифриз прогрілося до необхідної температури, вона переходить на великий. Якщо система охолодження запускає його, термостат закриває клапани і мале коло.

  Коли рідина циркулює вже по великому колу, насос качає охолоджувач прямо в двигун. Рідина, яка вже досить гаряча, через мережу труб і шлангів потрапляє в радіатор. Потім антифриз віддає свою температуру радіатора, а той, у свою чергу, обдувається повітрям і остигає. Також температура охолоджуючої рідини пристойно опалює салон, якщо грубка має таку функцію.

  Далі, тосол знову гойдається в двигун за допомогою відцентрового насоса. Якщо об’єми рідини в радіаторі зменшуються, а температури зростають, то запускаються вентилятори, які обдувають його. Коли даний елемент і холодоагент досить охололи, то вентилятори відключаються.

  Якщо рідина охолоджується до температур, при яких закривається клапан термостата, то циркуляція знову піде по малому колу.

  Для справної роботи двигуна потрібно підтримувати в ньому постійну температуру. Якщо говорити умовно, то це приблизно 90 градусів. Так, мотор може працювати більш ефективно, а витрата палива при цьому буде на нормальному рівні.

  Для цього контури охолодження і розділені на два кола, щоб двигун швидше міг виходити на робочі температури.

  За таким же принципом йде циркуляція охолоджуючої рідини ВАЗ-2110. Цей же принцип діє і для багатьох інших автомобілів вітчизняного або зарубіжного виробництва.

  «Газель»

  Отже, схема циркуляції охолоджуючої рідини («Газель Бізнес» — не виняток) за своєю суттю досить проста. Охолодження виконується в переважно закритих системах, де циркуляція принудительна. Головне достоїнство подібних систем — це максимальна простота конструкції, відсутність будь-яких складнощів при обслуговуванні або ремонті, а також висока надійність.

  Циркуляція тосола в автомобілях «Газель-406» забезпечена помпою відцентрового типу. Вона (охолоджуюча рідина для авто) проходить через сорочку охолодження блоку циліндрів і ГБЦ, потім йде далі через термостат, а далі і на радіатор.

  Тосол міститься в розширювальному бочці. Він пластмасовий. Бачок з’єднується за допомогою шланга з патрубком радіатора, трубкою — з термостатом, а також лівим радіаторним бачком. Розширювальний бачок має позначки, за якими можна контролювати об’єм рідини в системі. Він закритий пробкою на різьбі. Система повністю герметична. До речі, нижче ви можете побачити, як виглядає схема циркуляції охолоджуючої рідини.

  «Газель» інших моделей має практично таку ж конструкцію СОД.

  ВАЗ-2109

  Алгоритм охолодження в цих автомобілях практично нічим від стандартної не відрізняється. Циркуляція охолоджувальної рідини ВАЗ-2109 здійснюється за такою ж стандартною схемою. Розглянемо її нижче.

  Щоб антифриз міг нормально циркулювати, в автомобілі ВАЗ-2109, як і в будь-якому іншому, застосовується відцентровий насос. Далі, антифриз надходить по сорочці охолодження, яка проходить через блок циліндрів і головку блоку циліндрів. В результаті цього вузли та деталі мотора охолоджуються, а тепло віддається потім тосол. Рух охолоджуючої рідини здійснюється від першого циліндра до останнього, або ж від випускного колектора до впускного.

  Коли водій вранці заводить двигун свого автомобіля, охолоджуюча рідина для авто тут же починає циркулювати по системі. Цей процес починається з відцентрового насоса, який приводиться в дію від ременя ГРМ або ж окремого ременя для приводу насоса.

  Характеристики

  Яка охолоджуюча рідина для авто краще — це тема численних суперечок. Щоб дати чітку відповідь на таке питання, потрібно хоча б приблизно знати, які характеристики у хорошого тосола. Максимально якісним і ефективним буде така рідина, яка повністю відповідає цим умовам:

  • Антифриз не повинен кипіти або замерзати.
  • ОЖ повинна захищати деталі від корозії.
  • Рідина не повинна вступати в реакцію або як-небудь ще впливати на гуму або пластик.
  • Якісний тосол не повинен пінитися.
  • Якісна рідина має невисоку в’язкість.
  • Характеристики її не повинні змінюватися за свій термін експлуатації.

  Серед автолюбителів існує думка, що якісний антифриз розрізняється за кольором. Однак потрібно знати, що різні за складом ОЖ не можуть визначатися кольором. Деякі з виробників таких холодоагентів спеціально фарбують рідину, щоб вона була схожа на кольори хороших антифризів. Це хороший маркетинговий хід, не більше. Не обов’язково хороша охолоджуюча рідина для авто червона. Так само як і не обов’язково, що вона погана.

  Склад ОЖ

  Склад його — це суміші на основі етиленгліколю або ж пропиленгликоля. Також сюди входять присадки, які захищають вузли мотора від корозії. Більшість ОЖ, які можна знайти на вітринах автомагазинів, практично не відрізняються один від одного. Різниця лише у використаних у складі присадках. Щоб правильно вибрати охолоджувальну рідину, потрібно ознайомитися з вимогами виробника автомобіля.

  Кожен виробник знає конкретні нюанси конкретного автомобіля. В інструкції часто пишуть, яку рідину можна використовувати, яка з них пройшла тести.

  Технології виготовлення ОЖ

  ОЖ виробляються за певними технологіями. Стандартна або традиційна передбачає всі необхідні присадки, основу яких складають солі неорганічних кислот — силікати, фосфати, нітрити, борати, аміни.

  Карбоксилатні передбачає солі органічних кислот.

  Гібридна технологія являє собою суміш двох технологій. Це, по суті, різновид карбоксилатних, а присадки засновані на солях карбонових кислот і добавках фосфатів або силікатів.

  Російський ринок антифризів — це переважно ОЖ традиційні та гібридні.

  Тосол або антифриз: різниця

  Різниця тут вже у визначеннях. Антифризом називають будь ОЖ. Тосол — це не якась конкретна охолоджуюча рідина, а назва антифризу, який виготовляють в Росії за певними ГОСТам.

  Що вітчизняні, що імпортні антифризи мають різний хімічний склад і свої конкретні терміни експлуатації. Тосол відрізняється традиційною технологією. Решта ОЖ — це карбоксилати.

  Антифриз: переваги

  Традиційні антифризи наносять на металеві деталі захисний шар. Так як теплопровідність шару низька, крім антикорозійного захисту, захисний шар знижує тепловіддачу металу.

  Тоді виходить, що тосол працює ізолятором, який знижує тепловіддачу деталей мотора. Це призводить до роботи вузлів двигуна на підвищених температурах. При цьому помітно знижується потужність мотора, збільшується витрата палива і знос деталей.

  Тести, які автолюбителі проводять постійно, показали, що карбоксилатні ОЖ мають більшу ефективність. Тут захисний шар створюється лише там, де це необхідно. А сам він має дуже маленьку товщину. Інші вузли і деталі не покриваються шаром.

  Безводний антифриз

  Виробники ОЖ представили нові розробки в області антифризів. Це повністю безводна рідину. При створенні не використовувалося ні краплі води. Безводна охолоджуюча рідина для авто дозволяє вирішити безліч проблем.

  Безводні ОЖ не створюють парових або повітряних пробок. Температура, при якій цей антифриз перейде у фазу кипіння, складає цілих 194 градуси. Так як раз немає води, то немає і кисню. Значить, кисень не буде руйнувати метал. Тепер можна назавжди забути про корозії і окислення.

  Безводна рідина дозволяє системі охолодження працювати на більш низькому тиску. Значить, основні вузли прослужать довше.

  Антифриз дуже шкідливий для людей. Безводний елемент абсолютно безпечний і нетоксичний, а також не несе небезпеки для природи і навколишнього середовища. Можна не боятися витоків такої охолоджуючої рідини.

  Несправності системи охолодження

  Знову повернемося до СОД. Розглянемо основні несправності, які є причиною поганої циркуляції ОЖ або зовсім відсутністю цієї самої циркуляції. Це серйозно, адже наслідки — перегрів двигуна.

  Як перевірити циркуляцію охолоджуючої рідини?

  Якщо з автомобілем є деякі проблеми, наприклад, слабка циркуляція охолоджуючої рідини, то потрібно спробувати з’ясувати основні причини цього.

  По-перше, для того, щоб поставити правильний діагноз, потрібно впевнитися, що рівень охолоджувальної рідини знаходиться в нормі. Це можна зробити, перевіривши бачок. Він повинен бути заповнений, як мінімум, на 50%.

  Якщо спостерігаються витоку антифризу, то варто оглянути все під капотом на предмет патьоків. Основні причини витоків — це погане з’єднання трубок і патрубків або ж пробитий або старий радіатор.

  Далі потрібно перевірити безпосередньо те, як рідина циркулює в системі охолодження. Щоб перевірити це, потрібно зняти кришку з розширювального бачка і дивитися, як в нього надходить антифриз. Погана циркуляція охолоджуючої рідини — це в більшості випадків або забита система, або проблеми з насосом.

  Висновок

  Ось і все, що стосується системи охолодження автомобілів і охолоджувальних рідин. Як бачите, тосол або антифриз є невід’ємною складовою СОД будь-якого автомобіля. Без цієї рідини він просто не буде їхати, бо закипить на першому ж кілометрі шляху.

 • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
  Добавить комментарий

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: